Sortuj
  • Polecane
  • Najlepiej sprzedające się
  • Alfabetycznie, A-Z
  • Alfabetycznie, Z-A
  • Cena, od niskiej do wysokiej
  • Cena, od wysokiej do niskiej
  • Data, od najwcześniejszej do najpóźniejszej
  • Data, od najpóźniejszej do najwcześniejszej

Ornaty Zielone

Ornaty liturgiczne zielone w sklepie Ornaty.pl

Zielony ornat, to przede wszystkim symbol nadziei i życia. Przed mszą świętą powinny być przygotowane szaty liturgiczne dla księdza i jego asysty. Rodzaj ubrania zależy od stopnia, jaki jest zajmowany w posłudze, ale też od otrzymanych święceń. Szata kapłana wyświęconego to alba, stuła oraz ornaty. Ornat jest wraz ze stułą szatą kapłańską najczęściej używanym przez sług Bożych, jest używany na co dzień w celebracjach liturgicznych i ma bardzo dużą wartość symboliczną. Ornat, to główna szata liturgiczna, którą duchowny zakłada do przeprowadzenia mszy świętej. Szata księdza określa funkcję danej osoby w hierarchii kościoła. Kapłan musi mieć ornat koloru, stosownie do okazji i okresu liturgicznego.

Kiedy używa się ornat liturgiczny zielony?

Ornaty zielone używa się na czas zwyczajny, czyli okres roku liturgicznego obejmujący tę część roku, w której nie ma uroczystych świąt, a który w praktyce rozpoczyna się w poniedziałek po niedzieli Chrztu Pańskiego i trwa do początku okresu Wielkiego Postu, by następnie wznowić po uroczystości Pięćdziesiątnicy aż do Adwentu. Ten okres skupia się w szczególności na okresie publicznej posługi naszego Pana, a fragmenty Ewangelii, szczególnie w niedzielę, opowiadają o Jego nauczaniu, cudach, egzorcyzmach i innych czynach w tym czasie. Wszystkie te nauki i wydarzenia rodzą wielką nadzieję w tajemnicy zbawienia. Skupiamy się na życiu, które dzielił z ludzkością podczas Swego czasu na tej ziemi, dzielimy się teraz z Nim we wspólnocie Kościoła i przez Jego sakramenty, i nie możemy się doczekać dzielenia z Nim życia wiecznego w doskonały sposób.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym sklepem i z różnego rodzajów ornatów, w tym ornaty zielone, który symbolizują nadzieję i życie, podobnie jak nuta zieleni na drzewach wczesną wiosną budzi nadzieję na nowe życie. Kolor zielony wzywa do nadziei.